• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Kontrast:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
Logo funduszy Europejskich i Unii Europejskiej
Logo funduszy Europejskich i Unii Europejskiej
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Kontrast:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
Gwarancja celu

Ogłoszenia i przetargi

12-03-2024

OGŁOSZENIE 068/2024

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie remontu budynku magazynowego 68 nr inw. 1010/0019 zlokalizowanego na terenie Placu nr 2 MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Ekonomii 8

Zobacz więcej
12-03-2024

OGŁOSZENIE 067/2024

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup elektrycznego pojazdu bagażowego

Zobacz więcej
12-03-2024

OGŁOSZENIE 066/2024

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Remont przecinarki taśmowej o nr inw. 4138/0003 zlokalizowanej w MESKO S.A. Bolechowo przy ul. Obornicka 1

Zobacz więcej
08-03-2024

OGŁOSZENIE 065/2024

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie Dokumentacji Projektowej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa magazynów specjalistycznych o podwyższonych wymaganiach ze względu na obłożenie materiałami wybuchowymi wraz z obwałowaniami zabezpieczającymi infrastrukturę przemysłową przed skutkami wybuchu (zadanie P.6.1) oraz budowa infrastruktury obejmującej sieci zewnętrzne i drogi (zadanie P.8.3) na terenie Zakładów Mesko S.A., wydział w Pionkach przy ul. Czarnego Prochu 4, 26 – 670 Pionki, działki nr 1464/450 oraz 1464/72, obręb 142501_1.0001 ark. 25 – Pionki, gmina Pionki – Miasto”.

Zobacz więcej
07-11-2023

OGŁOSZENIE 276/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury oprzyrządowanie do zalewu w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
06-11-2023

OGŁOSZENIE 275/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na „Infrastrukturę (sieci zewnętrzne i drogi) – Zakład PH”.

Zobacz więcej
03-11-2023

OGŁOSZENIE 274/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę sprawdzianów komorowych - 2 szt.

Zobacz więcej
03-11-2023

OGŁOSZENIE 273/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę sprawdzianów - 8 szt.:

 • Sprawdzian wysokości zespolenia kadłuba dolnego z okuciem – 2 szt.
 • Sprawdzian osadzenia zapłonnika – 2 szt.
 • Sprawdzian wysokości zespolenia pocisku z kadłubem górnym – 2 szt.
 • Sprawdzian wysokości zespolenia pokrywki z kadłubem górnym – 2 szt.
Zobacz więcej
01-09-2023

OGŁOSZENIE 228/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup kamery termowizyjnej  w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
01-09-2023

OGŁOSZENIE 227/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Zakup 2 sztuk wózków platformowych.

Zobacz więcej
01-09-2023

OGŁOSZENIE 226/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia  na zaprojektowanie i wykonanie zbiorników wraz z osprzętem, armaturą i instalacjami technologicznymi w ramach tzw. części mokrej instalacji do produkcji elementów spalających się CCC.

Zobacz więcej
01-09-2023

OGŁOSZENIE 225/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem MESKO S.A. jako Zakład Dużego Ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej dla wydziałów w Pionkach.

Zobacz więcej
19-07-2023

OGŁOSZENIE 184/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Wykonanie dojazdu oraz utwardzenie terenu pod halę magazynową, wolnostojącą z przeznaczeniem do magazynowania materiałów na terenie stacji prób SKiA na terenie Placu nr 2 w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 8 na działce 687-11 Michałów.

Zobacz więcej
14-07-2023

OGŁOSZENIE 183/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zaprojektowanie i wykonanie hali magazynowej wolnostojącej, wraz z utwardzeniem terenu oraz dojazdem na terenie zewnętrznym budynku 709 dla potrzeb MESKO S.A. w Skarżysku -Kamiennej

Zobacz więcej
12-07-2023

OGŁOSZENIE 182/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa budynku produkcyjnego oznaczonego jako WNL, przeznaczonego pod montaż technologii Inwestora wraz z infrastrukturą przyobiektową (...) w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Zobacz więcej
12-07-2023

OGŁOSZENIE 181/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa nowej hali produkcyjnej do montażu i pakowania gotowych wyrobów oznaczonej jako budynek 27C1N wraz z infrastrukturą przyobiektową (...)" w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
04-07-2023

OGŁOSZENIE 176/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.:„BUDOWA MAGAZYNÓW SPECJALISTYCZNYCH O PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH WRAZ Z OBWAŁOWANIAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI INFRASTRUKTURĘ PRZEMYSŁOWĄ PRZED SKUTKAMI WYBUCHU ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY OBEJMUJĄCEJ SIECI ZEWNĘTRZNE I DROGI” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
04-07-2023

OGŁOSZENIE 175/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa budynków produkcyjnych oznaczonych MB-1, MB-2, MB-3 przeznaczonych do lokalizacji linii technologicznej wraz z infrastrukturą przyobiektową, przeznaczonych pod montaż technologii Inwestora, wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy pieszo-jezdny przy obiekcie wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone i elementy obwałowań w obszarze objętym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Amunicji 4, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001, ark. 25-Pionki” w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Zobacz więcej
03-07-2023

OGŁOSZENIE 174/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup wózka platformowego.

Zobacz więcej
03-07-2023

OGŁOSZENIE 173/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Zakup aparatu RTG (lampa, głowica, statyw).

Zobacz więcej
05-06-2023

OGŁOSZENIE 136/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy posiłków profilaktycznych (zupa z wkładką mięsną + pieczywo) dla MESKO S.A. w Pionkach.

Zobacz więcej
05-06-2023

OGŁOSZENIE 135/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa budynków produkcyjnych oznaczonych MB-1, MB-2, MB-3 przeznaczonych do lokalizacji linii technologicznej wraz z infrastrukturą przyobiektową, przeznaczonych pod montaż technologii Inwestora, wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy pieszo-jezdny przy obiekcie wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone i elementy obwałowań w obszarze objętym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Amunicji 4, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001, ark. 25-Pionki” w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Zobacz więcej
05-06-2023

OGŁOSZENIE 134/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.:„BUDOWA MAGAZYNÓW SPECJALISTYCZNYCH O PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH WRAZ Z OBWAŁOWANIAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI INFRASTRUKTURĘ PRZEMYSŁOWĄ PRZED SKUTKAMI WYBUCHU ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY OBEJMUJĄCEJ SIECI ZEWNĘTRZNE I DROGI” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
02-06-2023

OGŁOSZENIE 133/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb MESKO S.A.

Zobacz więcej
23-05-2023

OGŁOSZENIE 120/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup, montaż oraz uruchomienie automatu tokarskiego CNC typ TORNOC SWISS NANO lub równoważnego wraz z oprzyrządowaniem oraz uruchomieniem detali.

Zobacz więcej
19-05-2023

OGŁOSZENIE 119/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę myjki ultradźwiękowej

Zobacz więcej
18-05-2023

OGŁOSZENIE 118/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na "Remont i docieplenie budynku WN – 10 oraz przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11 na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach w zakresie: rozbiórka części budynku WN – 10, remont i docieplenie budynku WN – 10, przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11, budowa i przebudowa drogi wewnętrznej, budowa i przebudowa instalacji zewnętrznych: instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji przemysłowej, instalacji ciepłowniczej, instalacji elektrycznej NN, oświetleniowej, niskoprądowej”, w systemie zaprojektuj i wybuduj."

Zobacz więcej
18-05-2023

OGŁOSZENIE 117/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup elektrycznego wózka widłowego.

Zobacz więcej
11-05-2023

OGŁOSZENIE 108/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Zakup wiskozymetru ENGLERA.

Zobacz więcej
10-05-2023

OGŁOSZENIE 107/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu „Remont i docieplenie budynku WN – 10 oraz przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11 na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach w zakresie: rozbiórka części budynku WN – 10, remont i docieplenie budynku WN – 10, przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11, budowa i przebudowa drogi wewnętrznej, budowa i przebudowa instalacji zewnętrznych: instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji przemysłowej, instalacji ciepłowniczej, instalacji elektrycznej NN, oświetleniowej, niskoprądowej”, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
09-05-2023

OGŁOSZENIE 106/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku produkcyjnym SP-6 na Placu Nr 2 w MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
08-05-2023

OGŁOSZENIE 105/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie instalacji oddymiania pola odkładczego korpusów po główczeniu - hala 201.

Zobacz więcej
11-04-2023

OGŁOSZENIE 088/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na - Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych powstających na terenie MESKO S.A. w Skarżysku- Kamiennej

Zobacz więcej
07-04-2023

OGŁOSZENIE 087/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury czujniki ciśnienia w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
07-04-2023

OGŁOSZENIE 086/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury czujniki siły ciągu w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
05-04-2023

OGŁOSZENIE 085/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu „Infrastruktura (sieci zewnętrzne i drogi) – Zakład PH”.

Zobacz więcej
04-04-2023

OGŁOSZENIE 080/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu „Remont i docieplenie budynku WN – 10 oraz przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11 na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach w zakresie: rozbiórka części budynku WN – 10, remont i docieplenie budynku WN – 10, przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11, budowa i przebudowa drogi wewnętrznej, budowa i przebudowa instalacji zewnętrznych: instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji przemysłowej, instalacji ciepłowniczej, instalacji elektrycznej NN, oświetleniowej, niskoprądowej”, w systemie zaprojektuj i wybuduj."

Zobacz więcej
04-04-2023

OGŁOSZENIE 079/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – mini frezarka CNC + akcesoria w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35 ” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
04-04-2023

OGŁOSZENIE 078/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na zakup kontenerów magazynowych 20’ (6m) i 40’ (12m) nowych lub używanych oraz kontenerów socjalnych 20’ (6m) nowych.

Zobacz więcej
03-04-2023

OGŁOSZENIE 077/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie remontu podłóg półprzewodzących w budynku R-60 nr inw. 1010/0116 w MESKO S.A., ul. Ekonomii 8 ,26-110 Skarżysko -Kamienna.

Zobacz więcej
10-03-2023

OGŁOSZENIE 064/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup lufy do armaty KDA kal. 35mm x 288 dla MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Ekonomii 8.

Zobacz więcej
09-03-2023

OGŁOSZENIE 063/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Wykonanie i dostawę skrzyń drewnianych 53-Ja-540A w ilości 4050 szt.

Zobacz więcej
09-03-2023

OGŁOSZENIE 062/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – forma wtryskowa do Setbeck  generatora w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35 ” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
08-03-2023

OGŁOSZENIE 061/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę uniwersalnej prasy formującej do wytłaczania sznurów prochowych prochów wielobazowych bezrozpuszczalnikowych (MB) i rozpuszczalnikowych (MB_Solvent), szt. 2./ Universal extrusion press for extruding multibase (MB) solventless and solvent based propellant strands, - 2 pcs

Zobacz więcej
08-03-2023

OGŁOSZENIE 060/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę krajalnicy do cięcia pojedynczych włókien – sznurów prochowych, prochów MB - 2 szt./ Cutting machine for cutting single strands of MB propellants, pcs. 2.

Zobacz więcej
07-03-2023

OGŁOSZENIE 059/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – lufa bojowa kal. 35 mm do armaty KDA  w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
07-03-2023

OGŁOSZENIE 058/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – lufa balistyczna kal. 35 mm w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
03-03-2023

OGŁOSZENIE 057/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – zasilacz programowalny 4 kanały w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35 ” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
03-03-2023

OGŁOSZENIE 056/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – generator arbitralny programowalny w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35 ” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
02-03-2023

OGŁOSZENIE 055/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup 2 szt. suszarek laboratoryjnych.

Zobacz więcej
02-03-2023

OGŁOSZENIE 054/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – mini frezarka CNC + akcesoria w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35 ” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
02-03-2023

OGŁOSZENIE 053/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Zakup Zestawu do radiografii w technologii DR (panel detekcyjny, laptop do obsługi panelu, komputer, licencja).

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 040/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup oprzyrządowania do wykonania elementu koordynatora do głowicy wielospektralnej wg rys. X-1611 w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 039/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup oprzyrządowania do wykonania elementu koordynatora do głowicy wielospektralnej wg rys. X-1610 w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 038/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup oprzyrządowania do wykonania elementu koordynatora do głowicy wielospektralnej wg rys. X-1609 w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 037/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup oprzyrządowania do wykonania elementu koordynatora do głowicy wielospektralnej wg rys. X-1608 w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
24-01-2023

OGŁOSZENIE 024/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie usługi transportu drewna z terenu wycinki lasu do składnicy w Z-2 przy ul. Ekonomii 8 w Skarżysku - Kamiennej.

Zobacz więcej
24-01-2023

OGŁOSZENIE 023/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę walcarki ścinającej do ciągłej homogenizacji i żelatynizacji prochów MB bezrozpuszczalnikowych - 1 szt./ Delivery of the shear rolling mill for the continuous homogenization and gelation of MB solventless propellants – 1pc.

Zobacz więcej
23-01-2023

OGŁOSZENIE 022/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup wykrojników do gumy przeznaczonych do badań wytrzymałościowych  w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
23-01-2023

OGŁOSZENIE 021/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę urządzeń wagowych do kontroli masy pudełek zbiorczych – 4 szt.

Zobacz więcej
14-03-2022

OGŁOSZENIE 064/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i branżowych projektów wykonawczych zadania pn. Przebudowa fragmentu istniejącego obiektu wraz z budową instalacji do produkcji drutu ołowianego wykorzystywanego w rdzeniach pocisków amunicji różnego kalibru łącznie z budową przyłączy elektrycznego i zagospodarowaniem terenu obejmującym zmiany w układzie drogowym i terenach zielonych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Ekonomii 8, 26-110, na działce ewidencyjnej nr 1/49 (stanowiącej teren zamknięty), obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1.".
Zobacz więcej
11-03-2022

OGŁOSZENIE 063/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie 12 (dwunastu) audytów energetycznych budynków należących do MESKO S.A. oraz wykonanie audytu efektywności energetycznej modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Zakładu w Pionkach.
Zobacz więcej
11-03-2022

OGŁOSZENIE 062/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę walcarek dwuwalcowych do walcowania arkuszy prochowych, prochów MB bezrozpuszczalnikowych, szt. 2. / Delivery of two-roller roll mills for rolling MB solventless propellant carpets, 2 pcs.
Zobacz więcej
11-03-2022

OGŁOSZENIE 061/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę aparatu do pomiaru gęstości rzeczywistej metodą piknometru helowego – 1 szt.
Zobacz więcej
15-02-2022

OGŁOSZENIE 028/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup komór suchych antyelektrostatycznych (4 szt.) w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFFIR/2020) .
Zobacz więcej
15-02-2022

OGŁOSZENIE 027/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Inwestycji I i Inwestycji II pn.:
1. „Budowa nowej oddzielnej hali do umiejscowienia kowarek wraz z infrastrukturą przyobiektową”
2. „Rozbudowa oraz remont istniejącego budynku neutralizacji ścieków produkcyjnych wraz z infrastrukturą przyobiektową”.
Zobacz więcej
14-02-2022

OGŁOSZENIE 026/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia pomieszczeń laboratorium w budynku NP-2.
Zobacz więcej
10-02-2022

OGŁOSZENIE 025/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Usługę wycinki i zrywki drewna oraz uprzątnięcia terenu tj. wywóz gałęzi w MESKO S.A. w Pionkach.
Zobacz więcej
19-01-2022

OGŁOSZENIE 008/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup komór suchych antyelektrostatycznych (4 szt.) w ramach realizacji projektu  pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFFIR/2020) .
Zobacz więcej
19-01-2022

OGŁOSZENIE 007/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Usługę wycinki drzew i oczyszczenia terenu w pasie drogi krajowej nr DK-42, ul. Młodzawy w Skarżysku – Kamiennej.
Zobacz więcej
17-01-2022

OGŁOSZENIE 006/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych zlokalizowanych w MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej.
Zobacz więcej
14-01-2022

OGŁOSZENIE 005/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę uniwersalnej prasy formującej do wytłaczania sznurów prochowych prochów wielobazowych bezrozpuszczalnikowych (MB) i rozpuszczalnikowych (MB_Solvent), szt. 2. / Delivery of universal extrusion press for extruding multibase (MB) solventless and solvent based propellant strands, pieces 2.
Zobacz więcej
20-12-2021

OGŁOSZENIE 329/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku (WN-9) oraz opracowanie rozmieszczenia i połączenia urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej służącej do wytwarzania łuski spalającej się metodą czerpaną” zlokalizowanego w Pionkach przy ul. Zakładowej 7.
Zobacz więcej
20-12-2021

OGŁOSZENIE 328/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę multimetra cyfrowego – szt.8.
Zobacz więcej
17-12-2021

OGŁOSZENIE 327/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu: „Budowa budynków kotłowni gazowych dla zakładu PH i PG-1 wraz z infrastrukturą przyobiektową na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki na działkach ewidencyjnych nr 1464/111, 1464/112 oraz 1464/288, 1464/216, obręb Pionki”.
Zobacz więcej
17-12-2021

OGŁOSZENIE 326/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę stanowiska do impregnacji elementów spalających się do amunicji czołgowej i artyleryjskiej różnych kalibrów – szt. 1. / Station for the impregnation of combustible case components for tank and artillery ammunition of various calibers - 1 pcs.
Zobacz więcej
19-07-2021

OGŁOSZENIE 237/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na przebudowę i rozbudowę budynku WN-10 oraz przebudowa budynku WN-11, które to budynki są przeznaczone do lokalizacji linii technologicznej pod montaż technologii do produkcji elementów łuski spalającej się (CCC) wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy pieszo-jezdny przy obiektach wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone w obszarze objętym zagospodarowaniem, zlokalizowanych na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001,ark.25-Pionki w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
16-07-2021

OGŁOSZENIE 236/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) remontu budynku W-100 zlokalizowanego w MESKO S.A. Pionki ul. Zakładowa 7.

Zobacz więcej
16-07-2021

OGŁOSZENIE 235/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawa szlifierki bezkłowej

Zobacz więcej
13-07-2021

OGŁOSZENIE 234/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Dostawa automatu tokarsko- frezarskiego CNC typu szwajcarskiego

Zobacz więcej
23-03-2021

OGŁOSZENIE 125/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Sukcesywna dostawa komputerów polesingowych

Zobacz więcej
22-03-2021

OGŁOSZENIE 124/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę wag precyzyjnych – 2 szt.
Zobacz więcej
22-03-2021

OGŁOSZENIE 123/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowego budynku produkcyjnego oznaczonego jako WNL, przeznaczonego pod montaż technologii Inwestora, wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy   pieszo-jezdny przy Obiekcie wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone w obszarze objętym zagospodarowaniem, zlokalizowanego na terenie  Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001,ark.25-Pionki w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zobacz więcej
19-03-2021

OGŁOSZENIE 122/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na wykonanie wraz z dostawą sprawdzianów, stempli i tulejek.
Zobacz więcej
05-03-2021

OGŁOSZENIE 105/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi: przecieranie tarcicy.
Zobacz więcej
05-03-2021

OGŁOSZENIE 104/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup, montaż, uruchomienie stanowiska do kontroli okresowej i kalibracji płytek wzorcowych oraz przeszkolenie.
Zobacz więcej
05-03-2021

OGŁOSZENIE 103/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.
Zobacz więcej
05-03-2021

OGŁOSZENIE 102/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowej hali montażu i pakowania nabojów oznaczonej jako 27C1-N wraz z przyległym do niej magazynem tymczasowego przechowywania wyrobów gotowych oraz przyległym do hali montażu dwukondygnacyjnym budynkiem o przeznaczeniu socjalnym i częściowo technicznym oraz łącznika zapewniającego ruch wózków i osób do istniejącego budynku oznaczonego 27C1 wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej, przyłączem wody, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem sieci ciepłowniczej oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy, pieszo-jezdny i tereny zielone, a także budowę budowli pomocniczych w postaci trzech masztów odgromowych oraz obwałowań w formie ścian żelbetowych, zlokalizowanej na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko - Kamienna, na działce ewidencyjnej nr 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zobacz więcej
05-03-2021

OGŁOSZENIE 101/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę twardościomierza Vickersa.
Zobacz więcej
04-03-2021

OGŁOSZENIE 100/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na dostawę blachy 18G2A / lub S355 do lakiernic VER-21 - I, II, III, IV, V.
Zobacz więcej
04-03-2021

OGŁOSZENIE 099/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowej hali produkcyjnej oznaczonej jako 27CN przeznaczonej pod montaż technologii wytwarzania elementów łuski oraz łącznika dla ruchu wózków i osób pomiędzy nowo planowaną halą, a istniejącym obiektem oznaczonym na mapie 27C wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej, przyłączem wody, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem sieci ciepłowniczej, przyłączem do istniejącej instalacji azotu oraz zagospodarowaniem terenu, obejmującym układ drogowy, pieszo-jezdny i tereny zielone zlokalizowanej na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku -Kamiennej, przy ul. Ekonomii 8, 26-110, na działce ewidencyjnej  nr 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Zobacz więcej
04-03-2021

OGŁOSZENIE 098/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na zasadzie rozeznania rynku na dostawę oprzyrządowania do walcowania blach.
Zobacz więcej