• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Kontrast:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
Logo funduszy Europejskich i Unii Europejskiej
Logo funduszy Europejskich i Unii Europejskiej
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Kontrast:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
Gwarancja celu

Ogłoszenia i przetargi

04-09-2023

OGŁOSZENIE 229/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem odspajającej się ściany szczytowej, remontem pomieszczeń, w których prowadzono prace zabezpieczające oraz dociepleniem dachu w budynku socjalno-administracyjnym Z-5/502 nr inw. 1050/0012 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
01-09-2023

OGŁOSZENIE 228/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup kamery termowizyjnej  w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
01-09-2023

OGŁOSZENIE 227/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Zakup 2 sztuk wózków platformowych.

Zobacz więcej
01-09-2023

OGŁOSZENIE 226/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia  na zaprojektowanie i wykonanie zbiorników wraz z osprzętem, armaturą i instalacjami technologicznymi w ramach tzw. części mokrej instalacji do produkcji elementów spalających się CCC.

Zobacz więcej
01-08-2023

OGŁOSZENIE 185/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup ciągnika do transportu materiałów MW i prac gospodarczych wraz z kosiarką bijakową z mulczerem, pługiem, rębakiem gałęzi i zamiatarką

Zobacz więcej
19-07-2023

OGŁOSZENIE 184/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Wykonanie dojazdu oraz utwardzenie terenu pod halę magazynową, wolnostojącą z przeznaczeniem do magazynowania materiałów na terenie stacji prób SKiA na terenie Placu nr 2 w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 8 na działce 687-11 Michałów.

Zobacz więcej
14-07-2023

OGŁOSZENIE 183/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zaprojektowanie i wykonanie hali magazynowej wolnostojącej, wraz z utwardzeniem terenu oraz dojazdem na terenie zewnętrznym budynku 709 dla potrzeb MESKO S.A. w Skarżysku -Kamiennej

Zobacz więcej
12-07-2023

OGŁOSZENIE 182/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa budynku produkcyjnego oznaczonego jako WNL, przeznaczonego pod montaż technologii Inwestora wraz z infrastrukturą przyobiektową (...) w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Zobacz więcej
04-07-2023

OGŁOSZENIE 177/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem MESKO S.A. jako Zakład Dużego Ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej dla wydziałów w Pionkach

Zobacz więcej
04-07-2023

OGŁOSZENIE 176/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.:„BUDOWA MAGAZYNÓW SPECJALISTYCZNYCH O PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH WRAZ Z OBWAŁOWANIAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI INFRASTRUKTURĘ PRZEMYSŁOWĄ PRZED SKUTKAMI WYBUCHU ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY OBEJMUJĄCEJ SIECI ZEWNĘTRZNE I DROGI” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
04-07-2023

OGŁOSZENIE 175/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa budynków produkcyjnych oznaczonych MB-1, MB-2, MB-3 przeznaczonych do lokalizacji linii technologicznej wraz z infrastrukturą przyobiektową, przeznaczonych pod montaż technologii Inwestora, wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy pieszo-jezdny przy obiekcie wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone i elementy obwałowań w obszarze objętym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Amunicji 4, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001, ark. 25-Pionki” w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Zobacz więcej
03-07-2023

OGŁOSZENIE 174/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup wózka platformowego.

Zobacz więcej
05-06-2023

OGŁOSZENIE 137/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na rozbiórkę 8 budynków produkcyjnych na terenie MESKO S.A. w Pionkach przy ul. Czarnego Prochu 4.

Zobacz więcej
05-06-2023

OGŁOSZENIE 136/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy posiłków profilaktycznych (zupa z wkładką mięsną + pieczywo) dla MESKO S.A. w Pionkach.

Zobacz więcej
05-06-2023

OGŁOSZENIE 135/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa budynków produkcyjnych oznaczonych MB-1, MB-2, MB-3 przeznaczonych do lokalizacji linii technologicznej wraz z infrastrukturą przyobiektową, przeznaczonych pod montaż technologii Inwestora, wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy pieszo-jezdny przy obiekcie wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone i elementy obwałowań w obszarze objętym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Amunicji 4, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001, ark. 25-Pionki” w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Zobacz więcej
05-06-2023

OGŁOSZENIE 134/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku – Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie inwestycji pn.:„BUDOWA MAGAZYNÓW SPECJALISTYCZNYCH O PODWYŻSZONYCH WYMAGANIACH WRAZ Z OBWAŁOWANIAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI INFRASTRUKTURĘ PRZEMYSŁOWĄ PRZED SKUTKAMI WYBUCHU ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY OBEJMUJĄCEJ SIECI ZEWNĘTRZNE I DROGI” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
23-05-2023

OGŁOSZENIE 121/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie stanowiska do prasowania pojemników ładunków dodatkowych do moździerza kal.98 mm w Pionkach

Zobacz więcej
23-05-2023

OGŁOSZENIE 120/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup, montaż oraz uruchomienie automatu tokarskiego CNC typ TORNOC SWISS NANO lub równoważnego wraz z oprzyrządowaniem oraz uruchomieniem detali.

Zobacz więcej
19-05-2023

OGŁOSZENIE 119/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę myjki ultradźwiękowej

Zobacz więcej
18-05-2023

OGŁOSZENIE 118/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na "Remont i docieplenie budynku WN – 10 oraz przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11 na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach w zakresie: rozbiórka części budynku WN – 10, remont i docieplenie budynku WN – 10, przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11, budowa i przebudowa drogi wewnętrznej, budowa i przebudowa instalacji zewnętrznych: instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji przemysłowej, instalacji ciepłowniczej, instalacji elektrycznej NN, oświetleniowej, niskoprądowej”, w systemie zaprojektuj i wybuduj."

Zobacz więcej
13-04-2023

OGŁOSZENIE 089/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na - Wykonanie miejscowego remontu dachu wraz z kompleksową wymianą orynnowania i zapadającej się opaski wokół budynku R-60 zlokalizowanego na terenie MESKO S.A.

Zobacz więcej
11-04-2023

OGŁOSZENIE 088/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na - Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych powstających na terenie MESKO S.A. w Skarżysku- Kamiennej

Zobacz więcej
07-04-2023

OGŁOSZENIE 087/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury czujniki ciśnienia w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
07-04-2023

OGŁOSZENIE 086/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury czujniki siły ciągu w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
04-04-2023

OGŁOSZENIE 081/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na - Zakup automatycznego urządzenia do czyszczenia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych wyrobów stalowych dużych.

Zobacz więcej
04-04-2023

OGŁOSZENIE 080/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu „Remont i docieplenie budynku WN – 10 oraz przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11 na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach w zakresie: rozbiórka części budynku WN – 10, remont i docieplenie budynku WN – 10, przebudowa i rozbudowa budynku WN – 11, budowa i przebudowa drogi wewnętrznej, budowa i przebudowa instalacji zewnętrznych: instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji przemysłowej, instalacji ciepłowniczej, instalacji elektrycznej NN, oświetleniowej, niskoprądowej”, w systemie zaprojektuj i wybuduj."

Zobacz więcej
04-04-2023

OGŁOSZENIE 079/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – mini frezarka CNC + akcesoria w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35 ” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
04-04-2023

OGŁOSZENIE 078/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na zakup kontenerów magazynowych 20’ (6m) i 40’ (12m) nowych lub używanych oraz kontenerów socjalnych 20’ (6m) nowych.

Zobacz więcej
08-03-2023

OGŁOSZENIE 061/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę uniwersalnej prasy formującej do wytłaczania sznurów prochowych prochów wielobazowych bezrozpuszczalnikowych (MB) i rozpuszczalnikowych (MB_Solvent), szt. 2./ Universal extrusion press for extruding multibase (MB) solventless and solvent based propellant strands, - 2 pcs

Zobacz więcej
08-03-2023

OGŁOSZENIE 060/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę krajalnicy do cięcia pojedynczych włókien – sznurów prochowych, prochów MB - 2 szt./ Cutting machine for cutting single strands of MB propellants, pcs. 2.

Zobacz więcej
07-03-2023

OGŁOSZENIE 059/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – lufa bojowa kal. 35 mm do armaty KDA  w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
07-03-2023

OGŁOSZENIE 058/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – lufa balistyczna kal. 35 mm w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
03-03-2023

OGŁOSZENIE 057/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – zasilacz programowalny 4 kanały w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35 ” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
03-03-2023

OGŁOSZENIE 056/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – generator arbitralny programowalny w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35 ” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
02-03-2023

OGŁOSZENIE 055/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup 2 szt. suszarek laboratoryjnych.

Zobacz więcej
02-03-2023

OGŁOSZENIE 054/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury – mini frezarka CNC + akcesoria w ramach realizacji projektu pt. „System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/SAP-35 ” (Umowa Nr DOB-BIO-12-02-001-2022 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu nr 12/2022).

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 041/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Roboty budowlane związane z remontem budynku produkcyjnego w H – 201.

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 040/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup oprzyrządowania do wykonania elementu koordynatora do głowicy wielospektralnej wg rys. X-1611 w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 039/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup oprzyrządowania do wykonania elementu koordynatora do głowicy wielospektralnej wg rys. X-1610 w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
16-02-2023

OGŁOSZENIE 038/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup oprzyrządowania do wykonania elementu koordynatora do głowicy wielospektralnej wg rys. X-1609 w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
03-02-2023

OGŁOSZENIE 029/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup aparatury specjalistycznej, antyelektrostatyczne wózki (3 szt.) w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
31-01-2023

OGŁOSZENIE 028/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na  Remont budynków magazynowych zlokalizowanych na terenie Placu Nr 2 MESKO S.A. w Skarżysku -Kamiennej przy ul. Ekonomii 8.

Zobacz więcej
31-01-2023

OGŁOSZENIE 027/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na "Zakup komputerów PC, monitorów, systemów operacyjnych Windows 11 Pro i twardych dysków SSD"

Zobacz więcej
25-01-2023

OGŁOSZENIE 026/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na  Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w części budynku produkcyjnego SP-8(ołowiarnia) na Placu Nr 2 w MESKO S.A. w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
25-01-2023

OGŁOSZENIE 025/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Zakup prasy hydraulicznej o nacisku 160 T przeznaczonej do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Zobacz więcej
24-01-2023

OGŁOSZENIE 024/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie usługi transportu drewna z terenu wycinki lasu do składnicy w Z-2 przy ul. Ekonomii 8 w Skarżysku - Kamiennej.

Zobacz więcej
24-01-2023

OGŁOSZENIE 023/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę walcarki ścinającej do ciągłej homogenizacji i żelatynizacji prochów MB bezrozpuszczalnikowych - 1 szt./ Delivery of the shear rolling mill for the continuous homogenization and gelation of MB solventless propellants – 1pc.

Zobacz więcej
23-01-2023

OGŁOSZENIE 022/2023

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup wykrojników do gumy przeznaczonych do badań wytrzymałościowych  w ramach realizacji projektu w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/B/001/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020).

Zobacz więcej
15-03-2022

OGŁOSZENIE 065/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wynajem lub zakup zestawu dwóch kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowo-socjalne.
Zobacz więcej
14-03-2022

OGŁOSZENIE 064/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i branżowych projektów wykonawczych zadania pn. Przebudowa fragmentu istniejącego obiektu wraz z budową instalacji do produkcji drutu ołowianego wykorzystywanego w rdzeniach pocisków amunicji różnego kalibru łącznie z budową przyłączy elektrycznego i zagospodarowaniem terenu obejmującym zmiany w układzie drogowym i terenach zielonych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Ekonomii 8, 26-110, na działce ewidencyjnej nr 1/49 (stanowiącej teren zamknięty), obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1.".
Zobacz więcej
11-03-2022

OGŁOSZENIE 063/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie 12 (dwunastu) audytów energetycznych budynków należących do MESKO S.A. oraz wykonanie audytu efektywności energetycznej modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Zakładu w Pionkach.
Zobacz więcej
11-03-2022

OGŁOSZENIE 062/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę walcarek dwuwalcowych do walcowania arkuszy prochowych, prochów MB bezrozpuszczalnikowych, szt. 2. / Delivery of two-roller roll mills for rolling MB solventless propellant carpets, 2 pcs.
Zobacz więcej
16-02-2022

OGŁOSZENIE 029/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup pakietu MS OFFICE w Mesko S.A. w Skarżysku – Kamiennej.
Zobacz więcej
15-02-2022

OGŁOSZENIE 028/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup komór suchych antyelektrostatycznych (4 szt.) w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (Umowa Nr DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa w ramach konkursu 1/SZAFFIR/2020) .
Zobacz więcej
15-02-2022

OGŁOSZENIE 027/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Inwestycji I i Inwestycji II pn.:
1. „Budowa nowej oddzielnej hali do umiejscowienia kowarek wraz z infrastrukturą przyobiektową”
2. „Rozbudowa oraz remont istniejącego budynku neutralizacji ścieków produkcyjnych wraz z infrastrukturą przyobiektową”.
Zobacz więcej
14-02-2022

OGŁOSZENIE 026/2022

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia pomieszczeń laboratorium w budynku NP-2.
Zobacz więcej
19-07-2021

OGŁOSZENIE 238/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę automatu tokarskiego CNC.

Zobacz więcej
19-07-2021

OGŁOSZENIE 237/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na przebudowę i rozbudowę budynku WN-10 oraz przebudowa budynku WN-11, które to budynki są przeznaczone do lokalizacji linii technologicznej pod montaż technologii do produkcji elementów łuski spalającej się (CCC) wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy pieszo-jezdny przy obiektach wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone w obszarze objętym zagospodarowaniem, zlokalizowanych na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001,ark.25-Pionki w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zobacz więcej
16-07-2021

OGŁOSZENIE 236/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) remontu budynku W-100 zlokalizowanego w MESKO S.A. Pionki ul. Zakładowa 7.

Zobacz więcej
16-07-2021

OGŁOSZENIE 235/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawa szlifierki bezkłowej

Zobacz więcej
24-03-2021

OGŁOSZENIE 126/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę laboratoryjnego urządzenia do pomiaru liniowej szybkości palenia.
Zobacz więcej
23-03-2021

OGŁOSZENIE 125/2021

MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: Sukcesywna dostawa komputerów polesingowych

Zobacz więcej
22-03-2021

OGŁOSZENIE 124/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę wag precyzyjnych – 2 szt.
Zobacz więcej
22-03-2021

OGŁOSZENIE 123/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowego budynku produkcyjnego oznaczonego jako WNL, przeznaczonego pod montaż technologii Inwestora, wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, rozprowadzeniem wód deszczowych na terenie działki, przyłączami wody bytowej i pożarowej, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem do sieci ciepłowniczej, przyłączem do sieci teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy   pieszo-jezdny przy Obiekcie wraz z włączeniem do istniejących dróg zakładowych oraz tereny zielone w obszarze objętym zagospodarowaniem, zlokalizowanego na terenie  Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001,ark.25-Pionki w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zobacz więcej
05-03-2021

OGŁOSZENIE 102/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowej hali montażu i pakowania nabojów oznaczonej jako 27C1-N wraz z przyległym do niej magazynem tymczasowego przechowywania wyrobów gotowych oraz przyległym do hali montażu dwukondygnacyjnym budynkiem o przeznaczeniu socjalnym i częściowo technicznym oraz łącznika zapewniającego ruch wózków i osób do istniejącego budynku oznaczonego 27C1 wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej, przyłączem wody, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem sieci ciepłowniczej oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ drogowy, pieszo-jezdny i tereny zielone, a także budowę budowli pomocniczych w postaci trzech masztów odgromowych oraz obwałowań w formie ścian żelbetowych, zlokalizowanej na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko - Kamienna, na działce ewidencyjnej nr 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zobacz więcej
05-03-2021

OGŁOSZENIE 101/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na dostawę twardościomierza Vickersa.
Zobacz więcej
04-03-2021

OGŁOSZENIE 100/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na dostawę blachy 18G2A / lub S355 do lakiernic VER-21 - I, II, III, IV, V.
Zobacz więcej
04-03-2021

OGŁOSZENIE 099/2021

MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę nowej hali produkcyjnej oznaczonej jako 27CN przeznaczonej pod montaż technologii wytwarzania elementów łuski oraz łącznika dla ruchu wózków i osób pomiędzy nowo planowaną halą, a istniejącym obiektem oznaczonym na mapie 27C wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej, przyłączem wody, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem sieci ciepłowniczej, przyłączem do istniejącej instalacji azotu oraz zagospodarowaniem terenu, obejmującym układ drogowy, pieszo-jezdny i tereny zielone zlokalizowanej na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku -Kamiennej, przy ul. Ekonomii 8, 26-110, na działce ewidencyjnej  nr 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Zobacz więcej