MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na "Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku produkcyjnego W-6C" (nr inw. 1019/0161) zlokalizowanego w MESKO S.A. Wydz. 920 w Pionkach przy ul. Amunicji 4.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/430097/wykonanie-robot-budowlanych-zwiazanych-z-remontem-budynku-produkcyjnego-w-6c-nr-inw-1019-0161-zlokalizowanego-w-mesko-s-a-wydz-920-w-pionkach-przy-ul-amunicji-4

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.