MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi suszenia tarcicy wraz z transportem do składnicy i z powrotem dla MESKO S.A. w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Ekonomii 8.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/330821/wykonanie-uslugi-suszenia-tarcicy-wraz-z-transportem-tarcicy-do-skladnicy-i-z-powrotem-dla-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.