MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Usługę wycinki drzew i oczyszczenia terenu w pasie drogi krajowej nr DK-42, ul. Młodzawy w Skarżysku – Kamiennej.
Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/311672/usluga-wycinki-drzew-i-oczyszczenia-terenu-w-pasie-drogi-krajowej-nr-dk-42-ul-mlodzawy-w-skarzysku-kamiennej

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.
Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.