MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na  „Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie suszarni wraz z systemem automatycznego przenośnika łańcuchowego oraz utylizatorem/dopalaczem lotnych związków organicznych
dla MESKO S.A. Zakład w Pionkach”.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

 

eB2B - Postępowanie ZZ/064/956/2023 - Wykonanie, dostawa , montaż i uruchomienie suszarni wraz z systemem automatycznego przenośnika łańcuchowego oraz utylizatorem/dopalaczem lotnych związków organicznych dla MESKO S.A. Zakład w Pionkach.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.