MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Remont prasy hydraulicznej nr inw.5030/0121 typ: PHM-100h zlokalizowanej w MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8,26-110 Skarżysko -Kamienna,Wydz.110.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/210/2024 - Remont prasy hydraulicznej nr inw.5030/0121 typ: PHM-100h zlokalizowanej w MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8,26-110 Skarżysko -Kamienna,Wydz.110.


W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.