MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Zakup wózka widłowego akumulatorowego z obrotnica o ładowności do 2,5 tony.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/344783/zakup-i-dostawa-wozka-widlowego-akumulatorowego-z-obrotnica-o-ladownosci-do-2-5-tony

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wynik postępowania ( ZZ/064/978/2022) z dnia 08.08.2022 r.