MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na wykonanie i montaż klimatyzacji w budynku 40C w pomieszczeniu kontroli.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

 

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/359685/wykonanie-i-montaz-klimatyzacji-w-budynku-40c-w-pomieszczeniu-kontroli

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.