MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup zgniatarki obrotowej wraz z komputerową stacją roboczą wyposażoną w specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM do analizy procesu zgniatania.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/380312/zakup-zgniatarki-obrotowej-wraz-z-komputerowa-stacja-robocza-wyposazona-w-specjalistyczne-oprogramowanie-cad-cam-do-analizy-procesu-zgniatania

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.