MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji projektowej- projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń ołowiarni w budynku SP-8 na terenie Placu Nr 2 w Skarżysku -Kamiennej.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

 

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/389702/wykonanie-dokumentacji-projektowej-projektu-wykonawczego-instalacji-wentylacji-mechanicznej-pomieszczen-olowiarni-w-budynku-sp-8-zlokalizowanego-w-mesko-s-a-na-placu-nr-2-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00