MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup, montaż, uruchomienie stanowiska do kontroli okresowej i kalibracji płytek wzorcowych oraz przeszkolenie.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/240852/zakup-montaz-uruchomienie-stanowiska-do-kontroli-okresowej-i-kalibracji-plytek-wzorcowych-oraz-przeszkolenie

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.