MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z odciągiem stanowiskowym przy nowym piecu hartowniczym w hali produkcyjnej Nr 202-Kraśnik.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/379554/wykonanie-wentylacji-mechanicznej-nawiewno-wywiewnej-wraz-z-odciagiem-stanowiskowym-przy-nowym-piecu-hartowniczym-w-hali-produkcyjnej-nr-202-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj-krasnik

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00