MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę urządzenia do wyżarzania misek płaszcza pocisku kal. 5,56x45mm; 7,62x51mm; 9x19mm, szt. 1/ Delivery of the furnace for annealing cal. 5,56x45mm; 7,62x51mm; 9x19mm bullet jacket cups, pcs. 1

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie KP/045/KWZ/177/2023 - Dostawa urządzenia do wyżarzania misek płaszcza pocisku kal. 5,56x45mm; 7,62x51mm; 9x19mm, szt. 1/ Delivery of the furnace for annealing cal. 5,56x45mm; 7,62x51mm; 9x19mm bullet jacket cups, pcs. 1

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.