MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i branżowych projektów wykonawczych zadania pn. Przebudowa fragmentu istniejącego obiektu wraz z budową instalacji do produkcji drutu ołowianego wykorzystywanego w rdzeniach pocisków amunicji różnego kalibru łącznie z budową przyłączy elektrycznego i zagospodarowaniem terenu obejmującym zmiany w układzie drogowym i terenach zielonych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, na terenie Zakładu MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Ekonomii 8, 26-110, na działce ewidencyjnej nr 1/49 (stanowiącej teren zamknięty), obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1.".


Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/323587/wykonanie-wielobranzowego-projektu-budowlanego-i-branzowych-projektow-wykonawczych-zadania-pn-przebudowa-fragmentu-istniejacego-obiektu-wraz-z-budowa-instalacji-do-produkcji-drutu-olowianego-wykorzystywanego-w-rdzeniach-pociskow-amunicji-roznego-ka

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.