MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie nasadzenia 257 szt. drzew dęba szypułkowego na terenie działki nr 1464/288 należącej do MESKO S.A. Pionki

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

 

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/405505/wykonanie-nasadzenia-257-szt-drzew-deba-szypulkowego-na-terenie-dzialki-nr-1464-288-nalezacej-do-mesko-s-a-pionki

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.