MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych powstających na terenie Zakładu Budowy Maszyn, Narzędzi Specjalnych i Utrzymania Ruchu (Z-5) zlokalizowanych w MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/416205/odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-poprodukcyjnych-powstajacych-na-terenie-zakladu-budowy-maszyn-narzedzi-specjalnych-i-utrzymania-ruchu-z-5-zlokalizowanych-w-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.