MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku W-6C zlokalizowanego w MESKO S.A. 26-670 Pionki ul. Amunicji 4

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/397214/zaprojektowanie-i-wykonanie-instalacji-wentylacyjnej-w-budynku-w-6c-zlokalizowanego-w-mesko-s-a-26-670-pionki-ul-amunicji-4

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.