MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Remont budynków produkcyjnych W - 101 nr inw. 1019/0136 i W - 101A nr inw. 1019/0137 w MESKO S.A. Pionki.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

 

eB2B - Postępowanie ZZ/064/980/2023 - Remont budynków produkcyjnych W - 101 nr inw. 1019/0136 i W - 101A nr inw. 1019/0137 w MESKO S.A. Pionki

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.