MESKO S.A.  informuje, że w niniejszym serwisie internetowym (Serwis) używa mechanizmu plików cookies. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp, jest operator Serwisu, tj. MESKO S.A. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 

  • przystosowanie treści stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, a także optymalizacja używania stron internetowych; pliki te pozwalają określić w szczególności typ urządzenia Użytkownika Serwisu i zgodnie z nim wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych; umożliwia to ulepszanie struktury i zawartości stron.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies potrafią oddziaływać na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 


Zastrzeżenia prawne

 

MESKO S.A.  zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym (Serwis) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Podawane dane mają charakter jedynie ogólnoinformacyjny.

 

Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z materiałów zamieszczanych w Serwisie wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każde inne wykorzystanie wymaga uprzedniej zgody MESKO S.A.

 

Prawa do Serwisu jako całości przysługują MESKO S.A., zaś prawa do poszczególnych elementów zamieszczonych w Serwisie należą do MESKO S.A. lub innych osób fizycznych lub prawnych. Serwis zawiera między innymi znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Serwis jako całość oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

 

Znaki towarowe

 

  • Znaki towarowe, logo, nazwy handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej, w tym patenty i wzory przemysłowe umieszczone w serwisie internetowym MESKO S.A. w celach informacyjnych, stanowią wyłączną własność Spółki lub podmiotów trzecich, za zgodą których zostały umieszczone w serwisie i są zastrzeżone oraz chronione przepisami prawa.
  • Zabronione jest kopiowanie, powielanie, posługiwanie się, wykorzystywanie, modyfikacja oraz dystrybucja wyżej wymienionych przedmiotów ochrony, w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, bez uprzedniej zgody MESKO S.A., wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.