RADA NADZORCZA Spółki MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą MESKO S.A. (dalej „Spółka”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. finansowych X kadencji w MESKO S.A.