MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie infrastruktury do linii do obróbki cieplnej LAC – cz. II – zaprojektowanie i wykonanie instalacji oddymiania, zlokalizowanego na terenie MESKO S.A. w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/324322/wykonanie-infrastruktury-do-linii-do-obrobki-cieplnej-lac-cz-ii-zaprojektowanie-i-wykonanie-instalacji-oddymiania-zlokalizowanego-na-terenie-mesko-s-a-w-krasniku-przy-ul-fabrycznej-6

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.