MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi transportu drewna z terenu wycinki lasu do składnicy w Z-2, przy ul. Ekonomii 8 w Skarżysko – Kamiennej.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/313119/wykonanie-uslugi-transportu-drewna-z-terenu-wycinki-lasu-do-skladnicy-w-z-2-przy-ul-ekonomii-8-w-skarzysku-kamiennej

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.