MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie rozbudowy układu CO w sztolniach przesyłowych NGI + termomodernizacja estakady na terenie MESKO S.A. w Pionkach przy ul. Zakładowej 7 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
eB2B - Postępowanie ZZ/064/633/2022 - Wykonanie rozbudowy układu CO w sztolniach przesyłowych NGI + termomodernizacja estakady na terenie MESKO S.A. w Pionkach przy ul. Zakładowej 7 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.