MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku- Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na Zakup 1 szt. prasy hydraulicznej wysięgnikowej górnego nacisku (min.60T) do prasowania mas pirotechnicznych.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
eB2B - Postępowanie ZZ/064/625/2022 - Zakup 1 szt. prasy hydraulicznej wysięgnikowej górnego nacisku ( min.60T)do prasowania mas pirotechnicznych.

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.