MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę krajalnicy rotacyjnej do krojenia prochów ziarnistych - 1 szt./ Rotary cutter for cutting grain propellants - 1 pcs.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/412337/dostawa-krajalnicy-rotacyjnej-do-krojenia-prochow-ziarnistych-1-szt-rotary-cutter-for-cutting-grain-propellants-1-pcs-1

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 7:00 do 16:00.