MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Opracowanie dokumentacji projektowej remontu oraz dostosowania budynku Nr 13 do potrzeb posadowienia pieca do nawęglania i hartowania na terenie MESKO S.A. Skarżysko - Kamienna ul. Ekonomii 8.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/422994/opracowanie-dokumentacji-projektowej-remontu-oraz-dostosowania-budynku-nr-13-do-potrzeb-posadowienia-pieca-do-naweglania-i-hartowania-na-terenie-mesko-s-a-skarzysko-kamienna-ul-ekonomii-8

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00