MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na  Remont oświetlenia w budynku Centralnej Galwanizerni CG na Placu Nr 2 w MESKO S.A. w Skarżysku – Kamiennej.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/401103/remont-oswietlenia-w-budynku-centralnej-galwanizerni-cg-na-placu-nr-2-w-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00