MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Remont prasy mimośrodowej nr inw.47296 zlokalizowanej w MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8,26-110 Skarżysko-Kamienna, Wydz.230

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/380/2024 - Remont prasy mimośrodowej nr inw.47296 zlokalizowanej w MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8,26-110 Skarżysko-Kamienna,Wydz.230.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.