MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na budowę sieci wodociągowej na terenie Placu nr 2 MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii 8.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/268279/budowa-sieci-wodociagowej-na-terenie-placu-nr-2-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.