MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku -Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na zakup windy dekarskiej GEDA Lift 250 Comfort.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/329644/zakup-windy-dekarskiej-geda-lift-250-comfort

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.