MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę krajalnicy do cięcia pojedynczych włókien – sznurów prochowych do prochów MB, szt. 2. / Cutting machine for cutting single strands of MB propellants, pcs. 2.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/307697/dostawa-krajalnicy-do-ciecia-pojedynczych-wlokien-sznurow-prochowych-do-prochow-mb-szt-2-cutting-machine-for-cutting-single-strands-of-mb-propellants-pcs-2

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.