MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie remontu drzwi zewnętrznych antypanicznych w pomieszczeniach 28 i 33 w budynku 84 nr. inw. 1010/0045 oraz w pomieszczeniu 71 w budynku 85 nr inw. 1010/0043

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/898/2023 - Wykonanie remontu drzwi zewnętrznych antypanicznych w pomieszczeniach 28 i 33 w budynku 84 nr. inw. 1010/0045 oraz w pomieszczeniu 71 w budynku 85 nr inw. 1010/0043

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.