MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Remont podłogi w pomieszczeniu kontroli jakości WKJ -510 i520 nr inw. 1010/0061.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

 

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/408246/remont-podlogi-betonowej-w-pomieszczeniu-kontroli-jakosci-wkj-510-i-520-nr-inw-1010-0061-w-mesko-s-a-ul-moscickiego-32-w-skarzysku-kamiennej-1

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00