MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu: „Budowa budynków kotłowni gazowych dla zakładu PH i PG-1 wraz z infrastrukturą przyobiektową na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki na działkach ewidencyjnych nr 1464/111, 1464/112 oraz 1464/288, 1464/216, obręb Pionki”.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/306601/budowa-budynkow-kotlowni-gazowych-dla-zakladu-ph-i-pg-1-wraz-z-infrastruktura-przyobiektowa-na-terenie-zakladu-mesko-s-a-w-pionkach-przy-ul-zakladowej-7-26-670-pionki-na-dzialkach-ewidencyjnych-nr-1464-111-1464-112-oraz-1464-288-1464-216-obreb-pionki

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.