MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w systemie zaprojektuj i wybuduj w pomieszczeniu mistrzów w budynku 53C – 12.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/301081/wykonanie-wentylacji-mechanicznej-nawiewno-wywiewnej-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj-w-pomieszczeniu-mistrzow-w-budynku-53c-12

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.