MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Transport drogowy w tym transport drogowy materiałów niebezpiecznych.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

 

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/380414/transport-drogowy-w-tym-transport-drogowy-materialow-niebezpiecznych-1

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00

 

Wynik postępowania ( ZZ/064/266/2022) z dnia 24.02.2023 r.

i wynik (ZZ/064/267/2023) z dnia 24.02.2023 r.