MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na wykonanie nowego neutralizatora ścieków na zasadzie „zaprojektuj i zbuduj” w celu korekty pH, usuwania metali ciężkich i innych zanieczyszczeń - rozpoznanie rynku.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/242516/wykonania-nowego-neutralizatora-sciekow-na-zasadzie-zaprojektuj-i-zbuduj-w-celu-korekty-ph-usuwania-metali-ciezkich-i-innych-zanieczyszczen-rozpoznanie-rynku

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.