MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem odspajającej się ściany szczytowej, remontem pomieszczeń, w których prowadzono prace zabezpieczające oraz dociepleniem dachu w budynku socjalno-administracyjnym Z-5/502 nr inw. 1050/0012 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie ZZ/064/1063/2023 - Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem odspajającej się ściany szczytowej, remontem pomieszczeń, w których prowadzono prace zabezpieczające oraz dociepleniem dachu w budynku socjalno-administracyjnym Z-5/502 nr inw. 1050/0012 w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.