MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) remontu budynku W-100 zlokalizowanego w MESKO S.A. Pionki ul. Zakładowa 7.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/270991/opracowanie-dokumentacji-projektowej-projekt-wykonawczy-remontu-budynku-w-100-zlokalizowanego-w-mesko-s-a-pionki-ul-zakladowa-7

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.