MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę mieszarko-ugniatarki wannowej wraz z płaszczem wodnym, szt. 2 i urządzeniami towarzyszącymi. / Through mixer-kneader with water jacket, pcs. 2 together with the auxiliary equipment.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/307708/dostawa-mieszarko-ugniatarki-wannowej-wraz-z-plaszczem-wodnym-szt-2-i-urzadzeniami-towarzyszacymi-through-mixer-kneader-with-water-jacket-pcs-2-together-with-the-auxiliary-equipment

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.