MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na dostawę poziomego bębna do mieszania prochów ziarnistych MB i SB - 1 szt./Horizontal drum for blending MB and SB grain propellants - 1 pcs.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/310469/dostawa-poziomego-bebna-do-mieszania-prochow-ziarnistych-mb-i-sb-1-szt-horizontal-drum-for-blending-mb-and-sb-grain-propellants-1-pcs

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.