MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na zakup kontenera blaszanego do magazynowania niebezpiecznych substancji chemicznych dla MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Ekonomii 8.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/385193/zakup-kontenera-blaszanego-do-magazynowania-niebezpiecznych-substancji-chemicznych-dla-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.