MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na wykonanie usługi czyszczenia rynien, rur i lei spustowych zamontowanych na budynkach znajdujących się na Placu N 2 MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii 8

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/434220/wykonanie-uslugi-czyszczenia-rynien-rur-i-lei-spustowych-zamontowanych-na-budynkach-znajdujacych-sie-na-placu-nr-2-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej-przy-ul-ekonomii-8

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.