MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Wykonanie usługi polegającej na wycince i oczyszczeniu terenu na działce nr 1464/111 należącej do MESKO S.A. Pionki.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

 

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/405509/wykonanie-uslugi-polegajacej-na-wycince-i-oczyszczeniu-terenu-na-dzialce-nr-1464-111-nalezacej-do-mesko-s-a-pionki

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Wynik postępowania ZZ/064/1280/2023