MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie robót remontowo -budowlanych związanych z przygotowaniem istniejącej powierzchni budynku 27C-1 pod montaż automatów MBT 2020 wraz z wygrodzeniem izolatki braków zlokalizowanego w MESKO S.A. 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii 8.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/375404/wykonanie-robot-remontowo-budowlanych-zwiazanych-z-przygotowaniem-istniejacej-powierzchni-budynku-27c-1-pod-montaz-automatow-mbt-2020-wraz-z-wygrodzeniem-izolatki-brakow-zlokalizowanego-w-mesko-s-a-26-110-skarzysko-kamienna-ul-ekonomii-8

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00