MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na „Przebudowę i remont budynku SP – 6 z przystosowaniem do prac z masami pirotechnicznymi wraz z infrastrukturą przyobiektową” w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na Platformie Zakupowej eb2b pod adresem:

eB2B - Postępowanie KP/045/KWZ/220/2022 - „Przebudowa i remont budynku SP – 6 z przystosowaniem do prac z masami pirotechnicznymi wraz z infrastrukturą przyobiektową” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Wynik (KP/045/KWZ/240/2022) z dnia 28.09.2022r.