MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Nr 6 zlokalizowanego w MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8 w Skarżysku -Kamiennej.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

 

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/420678/wykonanie-robot-remontowo-budowlanych-w-budynku-nr-6-zlokalizowanego-w-mesko-s-a-przy-ul-ekonomii-8-skarzysku-kamiennej

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00