MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Wykonanie projektu remontu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej ładowni wózków akumulatorowych ( budynek 39C) Skarżysko-Kamienna.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/332872/wykonanie-projektu-remontu-wentylacji-mechanicznej-nawiewno-wywiewnej-ladowni-wozkow-akumulatorowych-budynek-39c-1

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wynik postępowania ( ZZ/064/982/2022) z dnia 09.08.2022 r.