MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Inwestycji pn.: „Budowa budynków produkcyjnych oznaczonych MB-1, MB-2, MB-3 przeznaczonych do lokalizacji linii technologicznej wraz z infrastrukturą przyobiektową, zlokalizowanych na terenie Zakładu MESKO S.A. w Pionkach, przy ul. Zakładowej 7, 26-670 Pionki, na działce ewidencyjnej nr 1464/111, obręb 142501_1.0001, ark. 25-Pionki”.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/289676/wykonanie-dokumentacji-projektowej-w-ramach-inwestycji-pn-budowa-budynkow-produkcyjnych-oznaczonych-mb-1-mb-2-mb-3-przeznaczonych-do-lokalizacji-linii-technologicznej-wraz-z-infrastruktura-przyobiektowa-zlokalizowanych-na-terenie-zakladu-mesko-s-a

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00