MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na  Wykonanie remontu posadzki elektrostatycznej w budynku produkcyjnym SP-6 znajdującym się na terenie MESKO S.A. przy ul. Ekonomii 8 w Skarżysku -Kamiennej.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/399023/wykonanie-remontu-posadzki-elektrostatycznej-w-budynku-produkcyjnym-sp-6-znajdujacym-sie-na-terenie-mesko-s-a-przy-ul-ekonomii-8-w-skarzysku-kamiennej

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00